Budżetowanie zadaniowe


 1. Istota i zasady budżetowania zadaniowego.
 2. Budżet zadaniowy w świetle ustawy o finansach publicznych
 3. Budżet zadaniowy w świetle ustawy o finansach publicznych - kontynuacja
 4. Budżet zadaniowy we Francji
 5. Klasyfikacja zadaniowa i część sprawnościowa na przykładzie jst.
 6. Bariery we wdrażaniu budżetu zadaniowego
 7. Budżet zadaniowy jako element NPM
 8. Budżet zadaniowy wsparciem by "Rządzić inaczej"
 9. Budżet zadaniowy w świetle doświadczeń anglosaskich
 10. Informacja w budżecie zadaniowym
 11. Programy wieloletnie w ustawie budżetowej na 2021 r.
 12. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024
 13. Budżetowanie zadaniowe w samorządzie terytorialnym (rozwinięcie)
 14. Pytania egzaminacyjne