Budżetowanie zadaniowe


  1. Istota i zasady budżetowania zadaniowego.
  2. Budżet zadaniowy w świetle ustawy o finansach publicznych