Conferences:


Speeches at International Conferences

 1. Salachna, J. M., Zawadzka-Pak, U. K., Prawne instrumenty kontroli społecznej w szwajcarskim i polskim samorządzie. Studium doktrynalno-prawne, 21th Conference of International Center of Public Finance and Tax Law Research, University of Białystok, Poland (September 2022).
 2. Zawadzka-Pak, U. K., Governance and Participatory Budgeting , 20th International Conference of the Center for Information and Organization of Public Finance and Tax Law Research of the Countries of the Central and Eastern Europe, Caspian University, Adilet Law School, Almaty, Kazakhstan (September 2021).
 3. Zawadzka-Pak, U. K., Value-Based Participatory Budgeting in Poland - Successes and Challenges, 18th International Conference of the Center for Information and Organization of Public Finance and Tax Law Research of the Countries of the Central and Eastern Europe, Yanka Kupala State University of Grodno, Bialorus (September 2019).
 4. Zawadzka-Pak, U. K., Les valeurs dans l'enseignement des langues étrangères juridiques. L’exemple des panels civiques implementés à Gdańsk, Bruxelles et Melbourne, Białystok Legal English Centre, Bialystok, Poland (June 2019).
 5. Zawadzka-Pak, U. K., Panele obywatelskie na temat sytuacji osób niepełnosprawnych jako instrument dialogu na temat wartościowszego prawa. Aspekty aksjologiczno-prawne, University of Bialystok, Bialystok, Poland (April 2019).
 6. Zawadzka-Pak, U. K., Shaping Financial Accountability via Public Values. Case Study of Participatory Budgeting in Poland, 80th Annual Conference of American Society for Public Administration (ASPA), Washington D.C., United States of America (March 2019).
 7. Zawadzka-Pak, U. K., Tomášková, E., Participatory budgeting procedures in Poland and Czech Republic. Legal and Axiological Analysis, 2nd International Conference on the Financial Procedures in Central and Eastern Europe, Białystok, Poland (October 2018).
 8. Zawadzka-Pak, U. K., Shaping Financial Accountability via Participatory Budgeting. Theoretical Framework for Axiological and Legal Analysis, 17th Annual Conference of the Centre for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries, Prague, the Czech Republic (Sptember 2018).
 9. Zawadzka-Pak, U. K., Participatory Budgeting as the Instrument of Strengthening or Weakening Democratic Public Values? Case Study of Poland, 25th World Congress of Political Science, Brisbane, Australia (July 2018).
 10. Zawadzka-Pak, U. K., Jamróz, P., Can Democracy Harm Public Finance? Comparative Study of European Countries, 25th World Congress of Political Science, Brisbane, Australia (July 2018).
 11. Ruśkowski, E., Zawadzka-Pąk, U. K., Rationalization of Legally Determined Expenditure as a Condition for Strengthening Financial Accountability, International Scientific and Partnership Building Conference Understanding Public Bureaucracy, National University of Public Service, Budapest, Hungary (June 2018).
 12. Lotko, E., Zawadzka-Pąk, U. K., Psychologiczne i etyczne aspekty w kształtowaniu motywacji podatkowej, Społeczna Akademia Nauk, Warsaw, Poland (October 2017).
 13. Zawadzka-Pąk, U. K., Baceti, C., Lotko, E., Innovations and Illusions in Co-deciding in Brazil and Poland. The case of the Participatory Budgeting under the Pressure of Fiscal Austerity, Annual Conference of European Group for Public Administration (EGPA), Milan, Italy (August 2017).
 14. Zawadzka-Pąk, U. K., Influence of Democracy on Public Debt – Comparative Study of European Countries, Annual Conference of European Group for Public Administration (EGPA), Milan, Italy (August 2017).
 15. Dowgier, R., Zawadzka-Pąk, U. K., Scientific Publications as an Element of Evaluation of Scientific Output in Poland, 15th International Conference of the Centre for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries, Białystok, Poland (September 2016).
 16. Zawadzka-Pąk, U. K., Kościuk, D., Kulikowska, J. E., Lotko, E., Brékine, A., Does Participatory Budgeting Belong to Democracy or Bureaucracy? Annual Conference of European Group for Public Administration (EGPA), Utrecht, Netherlands (August 2016).
 17. Salachna, J. M., Zawadzka-Pąk, U. K., Tyniewicki, M., Lotko, E., Politicians’ Motivation for Implementation of Performance Management in New Democracies: a Case Study of Poland, Annual Conference of European Group for Public Administration (EGPA), Utrecht, Netherlands (August 2016).
 18. Zawadzka-Pąk, U. K., Baceti, C., Kościuk, D., Kulikowska-Kulesza, J. E., Lotko, E., Can Participatory Representation Strengthen the Representativeness of Bureaucracy?, Pre-conference workshop of Public Management Research Conference (PMRC), Aarhus, Denmark (June 2016).
 19. Zawadzka-Pąk, U. K., Subventions et péréquation verticale en Pologne, International conference of Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP) « La gouvernance financière locale », University of Economics in Hubai, Chine (May 2016).
 20. Zawadzka-Pąk, U. K., Lotko, E., Wieloletnia perspektywa finansowa jako instrument planowania strategicznego - ocena i proponowane kierunki zmian, II Międzynarodowa Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego pt. „Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań, a Europejska Karta Samorządu Lokalnego”, University of Gdańsk, Poland (April 2016).
 21. Zawadzka-Pąk, U. K., Kulikowska-Kulesza, J. E., Lotko, E., Towards Performance Culture via Learning Culture: Lessons from Poland, International Conference “Learning Organization in the Public Sector Organizations”, Polytechnic of Białystok, Poland (April 2015).
 22. Zawadzka-Pąk, U. K., La diversification des sources du droit en Europe – l’analyse comparative sur l'exemple des instruments légaux de de la soutenabilité des finances publiques, troixième journées juridiques franco-polonaises, Jagiellonian University, Cracow, Poland (November 2014).
 23. Zawadzka-Pąk, U. K., Prawne instrumenty równoważenia finansów publicznych - wnioski dla Polski z doświadczeń francuskich, international conference entitled “Public Finance and Financial Law in the Face of Challenges of the Financial Crisis”, University of Wrocław, Poland (October 2013).
 24. Zawadzka-Pąk, U. K., Les divergences et les convergences dans la mise en oeuvre du budget de résultat en France et en Pologne, deuxième journées juridiques franco-polonaises, Jagiellonian University, Cracow, Poland (November 2012).
 25. Zawadzka-Pąk, U. K., O możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń zagranicznych w zakresie budżetu zadaniowego, 3th international conference, Public Sector in the Contemporary Economy, Faculty of Economics and Management, University of Białystok (October 2012).
 26. Ruśkowski, E., Stankiewicz, J., Tyniewicki, M., Zawadzka-Pąk, U. K., Long termism in Polish reforms of public finances in the Central and Eastern European context, 11th Annual Conference of the Centre for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries, University of Białystok, Poland (September 2012).
 27. Zawadzka-Pąk, U. K., Performance Budget in France and in Poland – Similarities and Differences, European Group for Public Administration (EGPA), Symposium for doctoral students and junior researchers Bergen, Norway (September 2012).
 28. Zawadzka-Pąk, U. K., L’influence du droit français sur le système juridique et les finances des collectivités territoriales polonaises, première journées juridiques franco-polonaises, Jagiellonian University, Cracow, Poland (October 2010).

Speeches at National Conferences

 1. Zawadzka-Pąk, U.K., Lotko, E. Procedura budżetu obywatelskiego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Congress of Departments of Financial Law and Tax Law, Rzeszów (October 2022).
 2. Zawadzka-Pąk, U.K., Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski). Aksjologiczne i prawne aspekty rozliczalności finansowej w Polsce, Congress of Departments of Financial Law and Public Finance, Mierzęcin (October 2018).
 3. Zawadzka-Pąk, U. K., Lotko, E., Motywacja mieszkańców polskich samorządów do angażowania się w proces budżetowania partycypacyjnego, scientific conference entitled „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje”, Jelenia Góra (April 2017).
 4. Lotko, E., Zawadzka-Pąk, U. K., Rola psychologicznych i etycznych czynników w kształtowaniu motywacji podatkowej (poster presentation), scientific conference entitled „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje”, Jelenia Góra (April 2017).
 5. Zawadzka-Pąk, U. K., Stabilność współczesnych finansów publicznych w świetle doświadczeń europejskich – odpowiedzialność prawna czy moralna?, scientific conference entitled „Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego”, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk, Warszawa (październik 2016).
 6. Zawadzka-Pąk, U. K., Lotko, E., Wpływ polityki państwa na ograniczanie deficytu i długu publicznego w państwach europejskich, scientific conference entitled „Administracja a strategie i polityki publiczne”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (November 2015).
 7. Zawadzka-Pąk, U. K., Lotko, E., Zarządzanie długiem publicznym jako rodzaj polityki publicznej, scientific conference entitled „Administracja a strategie i polityki publiczne”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (November 2015).
 8. Ruśkowski, E., Zawadzka-Pąk, U. K., O możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń zagranicznych w zakresie budżetu zadaniowego, scientific conference entitled „Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa (May 2012).
 9. Zawadzka-Pąk, U. K., Wdrażanie budżetu zadaniowego we francuskim samorządzie terytorialnym, scientific conference entitled „O nowy model finansów samorządowych – lekcja z kryzysu”, Kazimierz Dolny (April 2012).
 10. Zawadzka-Pąk, U. K., O potrzebie wdrażania budżetu zadaniowego w JST, scientific conference entitled „Funkcjonowanie samorządu gminnego w Polsce”, University of Białystok (January 2012).
 11. Zawadzka-Pąk, U. K., Budżet zadaniowy instrumentem finansowania polityki terytorialnej we Francji, scientific conference entitled „Budżet zadaniowy w realizacji funkcji równomierny rozwój kraju”, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Ministerstwo Finansów (December 2011).
 12. Zawadzka-Pąk, U. K., Cele i mierniki w budżecie zadaniowym JST, scientific conference entitled „Kompetentna Gmina”, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok (March 2011).

Participation in International Conferences

 1. 11th International Conference “Days of Law”, Brno, the Czech Republic (November 2017).
 2. 24th World Congress of Political Science (IPSA) Politics in a World of Inequality, Poznań (July 2016).
 3. Annual Conference of European Group of Public Administration (EGPA), Edinburg (September 2013).
 4. Annual Congress of International Institute of Public Finances (IIPF), The Role of the State in Growth and Development, Taormina, Italy (August 2013).
 5. International conference of Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Les politiques budgétaires dans un contexte de crise, University of Lizbon (April 2013).
 6. International conference of Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), L’influence de l’Union européenne sur la politique budgétaire des Etats membres, University of Mons, Charleroi, Belgique (February 2013).
 7. VI Annual International Public Administration Reform Symposium of International Centre for Parliamentary Studies, Models for Improving Performance and Productivity, London (December 2012).
 8. International conference of Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Décentralisation: Bilan et perspectives, University Paris 1 Panteon-Sorbonne (February 2012).
 9. International OECD Conference, Performance-Based Budgeting: Lessons for Poland, Warsaw (November 2007).
 10. International conference of Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Les rencontres de la Direction Générale des Finances Publiques, French Ministry of Finance, (June 2010).
 11. International conference of Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Quel comptable pour les comptes publics au 21ème siècle?, Paris (May 2010).
 12. International conference of Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), Les nouveaux aspects de la gestion publique, Paris, (April 2010).
 13. International conference of Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), La Direction générale des finances publiques: une réforme de l’Etat emblématique, Paris (January 2010).
 14. International conference of Association pour la fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), La place du contrat ou de la répression en matière douanière, Paris (November 2009).

Participation in National Conferences

 1. Konferencja naukowa, Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument zarządzania finansami lokalnymi, Uniwersytet w Białymstoku (April 2014).
 2. Konferencja naukowa, Budżet zadaniowy – doświadczenia, kontrowersje, wyzwania Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (March 2013).
 3. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Uniwersytet Łódzki (June 2012).
 4. Konferencja naukowa, Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia L. Koźminskiego w Warszawie (April 2011).

Organization of Scientific Events

 1. 20th International Conference of the Centre for Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries (CPFCEE), Caspian University, Adilet Law School, Kazakhstan online (September 2021).
 2. 19th International Conference of the Centre for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries, Pandemic and Governance. Towards an Approximation of Covid-19’s Legal, Administrative, Fiscal and Political Dilemmas, Budapeszt – Białystok online (November 2020).
 3. 16th International Conference of the Centre for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries, Optimization of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest, Vilnius (September 2017).
 4. International Seminar, Droit Fiscal Français, University of Białystok (March 2014).
 5. International Seminar, Les problèmes juridiques de la construction et du fonctionnement du budget de programme en France. Les conclusions pour la Pologne, University of Białystok (October 2010).
 6. 7th International Conference of the Centre for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries, Les réformes principales des finances publiques en Europe au début du 21ème siècle, Paris (September 2008).
 7. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Białowieża (January 2009).