Publications


Books

 1. Zawadzka-Pąk, U. K. (2019). Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski). Studium aksjologiczno-prawne, (302 pp.) Białystok: Temida 2.
 2. Lotko E., Zawadzka-Pąk, U. K. (2018). Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich, (268 pp.) Białystok: Temida 2.
 3. Salachna, J. M., Zawadzka-Pąk, U. K., & Michalczuk G. (2017). Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet – od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów, (215 pp.) Warsaw: Wolters Kluwer.
 4. Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce, (182 pp.) Cracow-Legionowo: Edu-Libri.
 5. Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Polish Financial Law, (138 pp.) Białystok: Temida 2.
 6. Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, (222 pp.) Gdańsk: ODDK.
 7. Czołpińska, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego, (175 pp.) Białystok: BFKK.
 8. Ruśkowski E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2010). Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji Wnioski dla Polski, (172 pp.) Białystok: Temida 2.

Papers in Journals

 1. Zawadzka-Pąk, U. K. (2022), The Value of Truth and Citizens’ Panels - from Philosophical Roots to Practical Consequences of the Governance Concept. Lex Localis - Journal of Local Self-government, 20(3), 581-596.
 2. Zawadzka-Pąk, U. K. (2021), Accountability, Public Values, and Participatory Budgeting in Poland. Baltic Journal of Law & Politics, 14(2), 72-100.
 3. Zawadzka-Pąk, U. K. (2021), Values of Good, Truth, and Love in Participatory Budgeting in Poland. Institutiones Administrationis, 1(1), 140-153.
 4. Zawadzka-Pąk, U. K. (2020). O zagrożeniach budżetu partycypacyjnego (obywatelski) dla wartości cywilizacji zachodniej (łacińskiej). Kwartalnik Prawno-Finansowy, 2, 7-23.
 5. Zawadzka-Pąk, U. K. (2020), Aksjologiczno-prawna analiza plebiscytowego modelu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na przykładzie wybranych polskich miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(1), 283-298.
 6. Zawadzka-Pąk, U. K., Tomášková E. (2019), Legal and Axiological Aspects of Participatory Budgeting Procedure in Poland and the Czech Republic. Białostockie Studia Prawnicze, 24(3), 165-175.
 7. Zawadzka-Pąk, U. K., Gryń W. (2018). Stan aktualny i pożądane kierunki zmian w zakresie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) – na przykładzie doświadczeń województwa podlaskiego. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 203(2), 27-32.
 8. Zawadzka-Pąk, U. K. (2018). Ustawowa regulacja budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w świetle ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 202(1), 29-33.
 9. Ruśkowski, E., Zawadzka-Pąk, U.K. (2018), Rationalization of Legally Determined Expenditure as a Condition for Strengthening Financial Accountability. Public Governance, Administration and Finances Law Review, 3(1), 82-93.
 10. Zawadzka-Pąk, U. K., Lotko E. (2017). Motywacja mieszkańców polskich samorządów do angażowania się w proces budżetowania partycypacyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 478, 444-454.
 11. Lotko, E., Zawadzka-Pąk, U. K., (2017). Psychologiczne i etyczne aspekty w kształtowaniu motywacji podatkowej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(9)(2), 333-343.
 12. Zawadzka-Pąk, U. K. (2017). Instrumenty ograniczania deficytu i długu sektora general government i ich skuteczność w państwach UE i EFTA. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(9)(1), 87-98.
 13. Zawadzka-Pąk, U. K., Kościuk D., Kulikowska-Kulesza, J. E., Lotko E. (2017). Determinanty modelu optymalnego budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego), ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 191(1), 26-32.
 14. Lotko, E., Zawadzka-Pąk, U. K. (2016). Zarządzanie długiem publicznym jako rodzaj polityki publicznej. Przegląd prawa publicznego, 114(9), 64-76.
 15. Lotko, E., Zawadzka-Pąk, U. K. (2016). Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych. Prawo budżetowe państwa i samorządu, 7(4), 21-34.
 16. Zawadzka-Pąk, U. K. (2016). Stabilność współczesnych finansów publicznych w świetle doświadczeń europejskich - odpowiedzialność prawna czy moralna? Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(8)(1), 25-34.
 17. Zawadzka-Pąk, U. K., Kościuk, D., Kulikowska-Kulesza, J. E., Lotko, E. (2016). Reprezentatywność i wartości moralne jako determinanty modelu optymalnego budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego). Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 190(12), 26-29.
 18. Zawadzka-Pąk, U. K., Kościuk, D., Kulikowska-Kulesza, J. E., Lotko, E. (2016). Odpowiedzialność i przejrzystość jako determinanty modelu optymalnego budżetu partycypacyjnego na przykładzie miasta Białystok. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 189(11), 25-29.
 19. Zawadzka-Pąk, U. K. (2016). Instrumenty prawne ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego w Szwajcarii na szczeblu federalnym i wybranych kantonów. Finanse Komunalne, 207(4), 5-16.
 20. Lotko, E., Zawadzka-Pąk, U. K. (2016), Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych. Prawo budżetowe państwa i samorządu, 5(2), 51-67.
 21. Zawadzka-Pąk, U. K., Kulikowska-Kulesza, J. E., Lotko, E. (2015). Towards performance culture via learning culture: lessons from Poland. Economics and Management, 7(4), 7-13.
 22. Zawadzka-Pąk, U. K., Kościuk, D., Kulikowska-Kulesza, J. E., Lotko, E., Brékine, A. (2015). Does Participatory Budgeting Belong to Democracy or Bureaucracy? Case Study Of Bialystok (Poland). Annual Center Review, 8(1), 36-42.
 23. Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Budżet partycypacyjny jako instrument realizacji potrzeb wspólnoty lokalnej. Prawo i więź, (8)2, 81-89.
 24. Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Performance budgeting and the multiannual programming of public finances. Białostockie Studia Prawnicze, 16(2), 55-62.
 25. Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Сучасні тенденції розвитку фінансового права Польщі (Aktualne kierunki zmian w polskim prawie finansowym). Право України (Law of Ukraine), 1-2, 187-194.
 26. Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Aktualne kierunki zmian we francuskim samorządzie terytorialnym na tle sytuacji w Polsce. Samorząd Terytorialny, (269)5, 10-22.
 27. Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Przyszłość budżetu zadaniowego w Polsce. In Budżet zadaniowy – doświadczenia, kontrowersje, wyzwania. Studia Oeconomica Posnaniensia, 252(3), 68-81.
 28. Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Entrepreneurship in the Public Sector or the Concept of Performance Management. Annual Center Review, 6(1), 14-18.
 29. Zawadzka-Pąk, U. K. (2012). Wdrażanie budżetu zadaniowego we francuskim samorządzie terytorialnym. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio H Oeconomia, (46)3, 291-298.
 30. Zawadzka-Pąk, U. K. (2010). Regionalne izby obrachunkowe we Francji. Finanse Komunalne, 142(11), 71-77.
 31. Zawadzka-Pąk, U. K. (2009). La réforme des finances publiques en France. Białostockie Studia Prawnicze, 5(1), 107-114.

Chapters in Books

 1. Zawadzka-Pąk, U. K. (2019). Shaping Financial Accountability Via Participatory Budgeting – Theoretical Framework for Axiological and Legal Analysis. In G. Hulkó, R. Vybíral (Eds.), European Financial Law in Times of Crisis of the European Union (pp. 629-638). Budapest: Dialóg Campus.
 2. Zawadzka-Pąk, U. K. (2018). Model of Public Accountability For Public Debt Reduction in Public Interest. In Lotko, E., Zawadzka-Pąk, U. K., Radvan, M. (Eds.), Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings) (pp. 313-327). Białystok: Temida 2.
 3. Zawadzka-Pąk, U. K., & Lotko, E. (2018). Participatory Budgeting under the Pressure of Fiscal Austerity in three Polish Cities. In D. Šramková, M. Janovec, J. Valdhans (Eds.), Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí (pp. 389-404). Brno : Masarykova univerzita.
 4. Ruśkowski, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2018). Prawo jednostki do przejrzystej informacji o wydatkowaniu środków publicznych - rzeczywistość czy fikcja? In M. Aleksandrowicz, M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (Eds.), Demokracja, teoria prawa, sądownictwo konstytucyjne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy zawodowej(pp. 805-813), Białystok : Temida 2.
 5. Presnarowicz, S., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2017), Budżet i system budżetowy w Polsce. In S. Presnarowicz, B. Sudavicius (Eds.), System finansów publicznych (pp. 27-48). Białystok: Temida 2.
 6. Kościuk, D., Kulikowska-Kulesza, J. E., Zawadzka-Pąk, U. K., & Lotko, E. (2017). Budżet partycypacyjny jako instrument wspierania realizacji lokalnych zadań publicznych - analiza administracyjno–finansowa miast wojewódzkich. In B. Dolnicki (Ed.), Sposoby realizacji zadań publicznych (pp. 347-363). Warsaw: Wolters Kluwer.
 7. Zawadzka-Pąk, U. K. (2017). Legal and Ethical Aspects of Fiscal Rules in Poland. In M. Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, & P. Mrkývka (Eds.), The financial law towards challenges of the XXI century: conference proceedings (pp. 109-120). Brno: Masaryk University.
 8. Zawadzka-Pąk, U. K., & Lotko E. (2016). Wpływ polityki publicznej na ograniczanie deficytu i długu publicznego w wybranych państwach europejskich. In A. Jurkowska-Gomułka (Ed.), Administracja a strategie i polityki publiczne (pp. 103-107). Rzeszów: Difin.
 9. Lotko, E., Zawadzka-Pąk, U. K. (2016). Wieloletnia perspektywa finansowa jako instrument planowania strategicznego - ocena i proponowane kierunki zmian. In J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, & T. Sowiński (Eds.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego - problemy praktyczne (pp. 143-157). Warsaw: CeDeWu.
 10. Kościuk, D., Kulikowska-Kulesza, J. E., Zawadzka-Pąk, U. K., & Lotko, E. (2016). Jednostka wobec instrumentów demokracji partycypacyjnej (na przykładzie budżetu partycypacyjnego). In E. Ura, E. Feret, & P. Pieprzny (Eds.), Jednostka wobec działań administracji publicznej (pp. 672-684). Rzeszów: RS Druk.
 11. Zawadzka-Pąk, U. K. (2016). La diversification des sources du droit en Europe – l’analyse comparative sur l'exemple des instruments légaux de de la soutenabilité des finances publiques. In Les sources du droit dans les pays européens et francophones: troisièmes journées juridiques franco-polonaises (pp. 323-341). Paris: Mare & Martin.
 12. Zawadzka-Pąk, U. K. (2015). Les divergences et les convergences dans la mise en oeuvre et la conception du budget de performance en France et en Pologne. In Deuxièmes journées juridiques franco-polonaises: Convergence et divergence entre systèmes juridiques (pp. 563-577). Paris: Mare & Martin.
 13. Ruśkowski, E., Stankiewicz, J., Tyniewicki, M., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2015). Roczność i wieloletniość w finansach publicznych - ewolucja rozwiązań UE i doświadczenia polskie. In T. Lubińska, M. Będzieszak, & N. Marska-Dzioba (Eds.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność (pp. 65-82). Warsaw: Difin.
 14. Lotko, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2015). Diminution of VAT gap as instrument of budgetary deficit and public debt in Poland. In V. Babčák, A. Románová, & I. Vojníková (Eds.), Tax law vs tax frauds and tax evasion (Vol. 1) (pp. 369-377). Košice: University Library Pavol Jozef Šafárik University.
 15. Lotko, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2015). Wpływ regulacji unijnych na ograniczanie deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego w Polsce. In E. Wójcicka (Ed.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego i finansowego (pp. 11-28). Częstochowa: AJD.
 16. Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Prawne instrumenty równoważenia finansów publicznych – wnioski dla Polski z doświadczeń francuskich. In W. Miemiec, & K. Sawicka (Eds.), Instytucje prawnoustrojowe w warunkach kryzysu gospodarczego (pp. 343-351). Warsaw: Wolters Kluwer.
 17. Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Wieloletniość w finansach publicznych Wielkiej Brytanii oraz Francji. In Z. Ofiarski (Ed.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym (pp. 175-184). Szczecin : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 18. Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). The reality of planning budget revenues in Poland - facts, reasons, consequences. In M. V. Karasëvoj (Sencovoj) (Ed.), Publičnye finansy i nalogovoe pravo: ežegodnik. Vyp. 4. Dochody bjudžetov v stranach Central'noj i Vostočnoj Evropy (pp. 20-34). Voronež: Izdatel'skij dom VGU.
 19. Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Republika Francuska. In E. Ruśkowski (Ed.), M. Tyniewicki, J. Stankiewicz, & U. K. Zawadzka-Pąk, Roczność i wieloletniość w finansach publicznych (pp. 67-89). Warsaw: Wolters Kluwer.
 20. Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Wielka Brytania. In E. Ruśkowski (Ed.), M. Tyniewicki, J. Stankiewicz, & U. K. Zawadzka-Pąk, Roczność i wieloletniość w finansach publicznych (pp. 175-288). Warsaw: Wolters Kluwer.
 21. Ruśkowski, E., Stankiewicz, J., Tyniewicki, M., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Konkluzje. In E. Ruśkowski (Ed.), M. Tyniewicki, J. Stankiewicz, & U. K. Zawadzka-Pąk, Roczność i wieloletniość w finansach publicznych (pp. 263-274). Warsaw: Wolters Kluwer.
 22. Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Budżetowanie zadaniowe a programowanie wieloletnie finansów publicznych. In E. Ruśkowski (Ed.), M. Tyniewicki, J. Stankiewicz, & U. K. Zawadzka-Pąk, Roczność i wieloletniość w finansach publicznych (pp. 233-248). Warsaw: Wolters Kluwer.
 23. Lotko, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Fiscal Sustainability as a Condition of Economic Security. In E. Raczkowski (Ed.), Tax Management and Tax Evasion (pp. 93-109). Frankfurt – Bern – Bruxelles - New York – Oxford – Warsaw - Wien: Peter Lang.
 24. Ruśkowski, E., Stankiewicz, J., Tyniewicki, M. & Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Comparison Between Long-Termism in Reform of PuЬlic Finance in Poland and Other Central and Eastern European Countries. In E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewicki, & U. K. Zawadzka-Pąk (Eds.), Annual and Long-Term Budgeting in Public Finance of Central and Eastern European Countries (pp. 27-35). Białystok: Temida 2.
 25. Ruśkowski, E., Stankiewicz, J., Tyniewicki, M. & Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Многолетнее планирование в польских реформах публичных финансов на фоне других стран Центральной и Восточной Европы. In E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewicki, & U. K. Zawadzka-Pąk (Eds.), Annual and Long-Term Budgeting in Public Finance of Central and Eastern European Countries (pp. 37-46). Białystok: Temida 2.
 26. Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Do the French solutions can be useful for improvement of Polish conception of the performance budget? In E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewicki, & U. K. Zawadzka-Pąk (Eds.), Annual and Long-Term Budgeting in Public Finance of Central and Eastern European Countries (pp. 355-361). Białystok: Temida 2.
 27. Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). L’influence du droit français sur le système juridique et les finances des collectivités territoriales polonaises. In Le jeu des influences croisées du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européen. Actes des journées juridiques franco-polonaises 22-23 octobre 2010 (pp. 659-682). Paris: Mare et Martin.
 28. Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). The latest changes in the French tax evasion policy and its influence on economic and financial security. In K. Raczkowski, & F. Schneider (Eds.), The Economic Security of Business Transactions. Management in Business (pp. 89-100). Oxford: Chartridge Books Oxford.
 29. Zawadzka-Pąk, U. K., & Lotko, E. (2013). Role of Fiscal Principles in the Application of Tax Law by Tax Authorities in Poland. In A. N. Kostukov (Ed.), Problems of Application of Tax Law in Central and Eastern European Countries (pp. 28-35). Omsk: Izdat. Omskogo gosudarstvennogo universiteta.
 30. Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Porównanie francuskich i polskich doświadczeń w zakresie budżetu zadaniowego na przykładzie funkcji Sprawiedliwość. In I. Mirek, & T. Nowak (Eds.), Prawo finansów po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe (pp. 51-60). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 31. Zawadzka-Pąk, U. K. (2012). O potrzebie wdrażania budżetu zadaniowego w JST. In P. Pietrasz, K. Gawrońska, D. Kościuk, & J. E. Kulikowska-Kulesza, M. Perkowska (Eds.), Funkcjonowanie samorządu gminnego w Polsce (pp. 217-225). Białystok – Warsaw: ASPRA.
 32. Ruśkowski, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2012). O możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń zagranicznych w zakresie budżetu zadaniowego. In B. Woźniak, M. Postuła (Eds.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków (pp. 139-150). Warsaw: CeDeWu.
 33. Zawadzka-Pąk, U. K. (2012). Nowe zarządzanie finansami publicznymi na tle doświadczeń Polski i Francji, In L. Etel, & M. Tyniewicki (Eds.) Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu (pp. 166-174). Białystok: Temida 2.
 34. Zawadzka-Pąk, U. K. (2012). Racjonalizacja procesu wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce w oparciu o wybrane rozwiązania zagraniczne. In R. Przygodzka (Ed.), Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku (pp. 99-111). Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 35. Drozdowska, A., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2012). Budżet zadaniowy na przykładach wybranych jednostek samorządu terytorialnego. In K. Winiarska (Ed.), Budżet zadaniowy w teorii i praktyce (pp. 156-174). Warsaw: C.H. Beck.
 36. Zawadzka-Pąk, U. K. (2011). Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w Wielkiej Brytanii. In E. Ruśkowski (Ed.), Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej (pp. 151-174). Białystok: Temida 2.
 37. Zawadzka-Pąk, U. K. (2011). Budżet zadaniowy instrumentem finansowania polityki terytorialnej we Francji. In A. Siedlecka (Ed.), Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową (pp. 193-203). Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Jana Pawła II.
 38. Zawadzka-Pąk, U. K. (2011). Ocena skuteczności działań podejmowanych przez Francję w celu zahamowania negatywnych skutków kryzysu finansowego. In J. Szołno-Koguc, & A. Pomorska (Eds.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu (pp. 148-155). Warsaw: Wolters Kluwer.
 39. Zawadzka-Pąk, U. K. (2010). Zasada roczności a programowanie wieloletnie we francuskiej konstytucji i w prawie budżetowym. In P. J. Lewkowicz, & J. Stankiewicz (Eds.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego (pp. 127-137). Białystok: Temida 2.
 40. Ruśkowski, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2010). Activity-based budget in the light of theoretical principles and practical experiences of selected countries. In R. Boháč (Ed.). Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth In the countries of Central and Eastern Europe after 2010 (pp. 622-633). Praha: Leges.

Commentaries to Legal Acts

 1. Ruśkowski, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Zasady finansów publicznych: przepisy ogólne. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne 2014: komentarz praktyczny (pp. 23-65). Gdańsk: ODDK.
 2. Lewkowicz, P. J., Tyniewicki, M., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Zasady finansów publicznych: jednostki sektora finansów publicznych. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne 2014: komentarz praktyczny (pp. 101-168). Gdańsk: ODDK.
 3. Ruśkowski, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Zasady finansów publicznych: jawność i przejrzystość finansów publicznych. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne 2014: komentarz praktyczny (pp. 169-232). Gdańsk: ODDK.
 4. Stachurski, W., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Zasady finansów publicznych: kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne 2014: komentarz praktyczny (pp. 320-342). Gdańsk: ODDK.
 5. Stankiewicz, J., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa: Wieloletni Plan Finansowy Państwa. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne 2014: komentarz praktyczny (pp. 453-487). Gdańsk: ODDK.
 6. Stankiewicz, J. Tyniewicki, M., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa: ustawa budżetowa. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne 2014: komentarz praktyczny (pp. 488-549). Gdańsk: ODDK.
 7. Stankiewicz, J., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa: tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa. In E. Ruśkowski, &J. M. Salachna (Eds.). In E. Ruśkowski, J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne 2014: komentarz praktyczny (pp. 645-671). Gdańsk: ODDK.
 8. Stankiewicz, J., Tyniewicki, M., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2014). Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa: wykonywanie ustawy budżetowej. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne 2014: komentarz praktyczny (pp. 672-839). Gdańsk: ODDK.
 9. Stankiewicz, J., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa. tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne: komentarz praktyczny (pp. 567-591). Gdańsk: ODDK.
 10. Stankiewicz, J., Tyniewicki, M., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa. ustawa budżetowa. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne: komentarz praktyczny (pp. 438-487). Gdańsk: ODDK.
 11. Stankiewicz, J., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa. Wieloletni Plan Finansowy Państwa. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne: komentarz praktyczny (pp. 411-437). Gdańsk: ODDK.
 12. Stankiewicz, J., Tyniewicki, M., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa. wykonywanie ustawy budżetowej. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne: komentarz praktyczny (pp. 592-729). Gdańsk: ODDK.
 13. Ruśkowski, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Zasady finansów publicznych. jawność i przejrzystość finansów publicznych. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne: komentarz praktyczny (pp. 161-213). Gdańsk: ODDK.
 14. Lewkowicz, P. J., Tyniewicki, M., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Zasady finansów publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne: komentarz praktyczny (pp. 94-160). Gdańsk: ODDK.
 15. Stachurski, W., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Zasady finansów publicznych. kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne: komentarz praktyczny (pp. 296-311). Gdańsk: ODDK.
 16. Ruśkowski, E., & Zawadzka-Pąk, U. K. (2013). Zasady finansów publicznych. Przepisy ogólne. In E. Ruśkowski, & J. M. Salachna (Eds.), Finanse publiczne: komentarz praktyczny (pp. 23-60). Gdańsk: ODDK.

Others

 1. Zawadzka-Pąk, U. K. (2018). Responsible Public Finance Management. In A. Farazmand (Ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, (pp. 5457- 5461) New York : Springer.
 2. Zawadzka-Pąk, U. K. (2011). Rok w Paryżu... czyli wspomnienia absolwentki Sorbony. Biuletyn Wydziału Prawa, 32(4-5), 29.
 3. Zawadzka, U.K. (2009), Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego : (Białystok - Białowieża, 11-13 I 2009). Państwo i Prawo, 9, 117-118.