Students


Secondary PhD Supervisor

 1. PhD Supervisor:  Prof. Eugeniusz Ruśkowski
  PhD Holder:  Dr. Ewa Lotko
  Thesis (in Polish):  Legal and financial instruments of the public debt reduction in Poland defended in 2017.
 2. PhD Supervisor:  Prof. Eugeniusz Ruśkowski
  PhD Student:   Krystian Jaszczyk, MA
  Thesis under preparation (in Polish): Legal aspects of implementation of public tasks in public-private partnership

Publications co-authored by Students

 1. Zawadzka-Pąk, U.K., Gryń W. (2018), Stan aktualny i pożądane kierunki zmian w zakresie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) – na przykładzie doświadczeń województwa podlaskiego. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 203(2), 27-32.

Teaching Materials