Students


Secondary PhD Supervisor

 1. PhD Supervisor:  Prof. Eugeniusz Ruśkowski
  PhD Holder:  Dr. Ewa Lotko
  Thesis (in Polish):  Prawnofinansowe instrumenty ograniczania długu publicznego w Polsce (eng. Legal and financial instruments of the public debt reduction in Poland) defended in 2017.
 2. PhD Supervisor:  Prof. Eugeniusz Ruśkowski
  PhD Holder:  Dr. Krystian Jaszczyk
  Thesis (in Polish):   Prawnofinansowe aspekty realizacji zadań publicznych w partnerstwie publiczno-prywatnym (eng. Legal aspects of implementation of public tasks in public-private partnership) defended in 2022.

Publications co-authored by Students

 1. Zawadzka-Pąk, U.K., Gryń W. (2018), Stan aktualny i pożądane kierunki zmian w zakresie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) – na przykładzie doświadczeń województwa podlaskiego. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 203(2), 27-32.

Teaching Materials

 1. Prawo finansów publicznych
 2. Budżetowanie zadaniowe
 3. Finanse publiczne i prawo finansowe
 4. Financial Law