Students


Secondary PhD Supervisor

  1. PhD Supervisor:  Prof. Eugeniusz Ruśkowski
    PhD Holder:  Dr. Ewa Lotko
    Thesis (in Polish):  Legal and financial instruments of the public debt reduction in Poland defended in 2017.

Publications co-authored by Students

  1. Zawadzka-Pąk, U.K., Gryń W. (2018), Stan aktualny i pożądane kierunki zmian w zakresie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) – na przykładzie doświadczeń województwa podlaskiego. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 203(2), 27-32.

Teaching Materials

  1. Prawo finansów publicznych (in Polish).
  2. Budżetowanie zadaniowe (in Polish).
  3. Finanse publiczne i prawo finansowe (in Polish).